PROJEKT SUFINANCIRAN IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA

Jačanje tržišne pozicije i povećanje tržišnog udjela tvrtke na tržištu zapadne i sjeverne Europe

Dokumentacija o nabavi – financirano iz ESIF-a br. KK.03.2.1.07.0031