Projekt je sufinancirala Europska unija iz Mehanizma za oporavak i otpornost

 

Naziv projekta – Inovacija procesa i organizacija poslovanja u svrhu komercijalizacije značajno poboljšane konstrukcije isparivača pogonjenog propanom u rashladnim sustavima na međunarodnom tržištu

Kratki opis projekta - Dana 14.10.2022., poduzeće FRIGO PLUS d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Inovacija procesa i organizacija poslovanja u svrhu komercijalizacije značajno poboljšane konstrukcije ispraivača pogonjenog propanom u rashladnim sustavima na međunarodnom tržištu“. Provedba projekta sufinancirana je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Projekt uključuje provedbu ulaganja u inovaciju procesa i organizacije poslovanja i nabavu neophodne materijalne i nemtarijalne imovine u svrhu komercijalizacije energetski visoko učinkovitog rashladnika kapljevine srednje velikih rashladnih kapaciteta sa prirodnom rashladnom radnom tvari R290 i sa polunaplavljenim isparivačem. Ciljano tržište su zemlje EU. Ciljane skupine su zaposlenici, klijenti i dobavljači društva.

Očekivani rezultati projekta su provedena ulaganja u inovacije procesa i organizacije poslovanja, komercijaliziran inovativni proizvod te povećan prihod od prodaje i izvoza

Korisnik: FRIGO PLUS d.o.o., Soblinec

Referentni broj projekta: NPOO.C1.1.R2-I5.01.0090

Ukupna vrijednost projekta: 1.389.736,31 €

Prihvatljivi troškovi projekta:  1.108.286,94 €

Iznos odobrene EU potpore: 539.841,33 €

Razdoblje provedbe projekta:  01.07.2022. -  01.07.2024.

Kontakt osoba za više informacija – Toni Grubišić, toni.grubisic@frigo-plus.hr

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća  FRIGO PLUS d.o.o.