Projekt je sufinancirala Europska unija iz Mehanizma za oporavak i otpornost

 

Naziv projekta – Razvoj i implementacija softvera za termodinamičke i elektrotehničke dizalice topline u svrhu digitalne transformacije poslovanja

Kratki opis projekta - Dana 12.06.2023., poduzeće FRIGO PLUS d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Razvoj i implementacija softvera za termodinamičke i elektrotehničke dizalice topline u svrhu digitalne transformacije poslovanja“. Provedba projekta sufinancirana je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Cilj projekta je digitalna transformacija kroz razvoj i implementaciju softvera za termodinamičke i elektrotehničke dizalice topline čime bi se značajno unaprijedilo sedam poslovnih procesa društva.

Ciljane skupine projekta su zaposlenici društva, klijenti i dobavljači.

Očekivani rezultati projekta su:

  1. Digitalna transformacija poslovanja poduzeća kroz razvoj i implementacija softvera za termodinamičke i elektrotehničke dizalice topline
  2. Unaprjeđenje poslovnih procesa društva

Korisnik: FRIGO PLUS d.o.o., Soblinec

Referentni broj projekta: NPOO.C1.1.R2-I3.01.0127

Ukupna vrijednost projekta: 164.988,55 €

Prihvatljivi troškovi projekta:  131.990,84 €

Iznos odobrene EU potpore: 72.594,96 €

Razdoblje provedbe projekta:  12.12.2022. -  12.12.2023.

Kontakt osoba za više informacija – Toni Grubišić, toni.grubisic@frigo-plus.hr

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća  FRIGO PLUS d.o.o.