PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Referentna oznaka ugovora K.K.03.2.2.03.0074

 

Naziv projekta - Poboljšanje učinkovitosti dizalice topline tlo-voda

 

Kratki opis projekta - Dana 24.04.2020., poduzeće Frigo Plus d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli inovacijskog vaučera u svrhu realizacije projekta pod nazivom „ Poboljšanje učinkovistosti dizalice topline tlo-voda“, referentna oznaka ugovora K.K.03.2.2.03.0074, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga INOVACIJSKI VAUČERI ZA MSP. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

 

Projekt uključuje uslugu koju pruža Fakultet strojarstva i brodogradnje iz Zagreba na području mjerenja tijekom rada dizalice topline te optimiranje načina upravljanja kompresora s frekventnom regulacijom broja okretaja u cilju poboljšanja učinkovitosti dizalice topline tlo-voda. Ciljane skupine projekta su zaposlenici društva, klijenti, dobavljači, projektanti opreme za grijanje i hlađenje te šira javnost.

 

U sklopu projekta napravljena je modifikacija postojećeg prototipa dizalice topline s prirodnom radnom tvari (proizvod tvrtke Frigo Plus d.o.o.) uvođenjem frekventne regulacije učinka kompresora s ciljem povećanja učinkovitosti rada dizalice topline u realnom okruženju. U sklopu projekta predviđena je suradnja s znanstveno-istraživačkom organizacijom.

 

Rezultati projekta su:

  • Prijenos tehničkih znanja te validiranih mjerenih podataka i elaborata ispitivanja tvrtki Frigo Plus d.o.o.,
  • Povećan kapacitet tvrtke u području razvoja i inovacije vlastith proizvoda te
  • Proširena ponuda poduzeća s poboljšanim tipom proizvoda

Korisnik: FRIGO PLUS d.o.o., Soblinec, Grad Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 95.000,00 kn

Prihvatljivi troškovi projekta:  76.000,00 kn

Iznos EU potpore: 53.200 kn

Razdoblje provedbe projekta:  24.04.2020. -  23.07.2020.

Kontakt osoba za više informacija – Vesna Šarić, vesna.saric@frigo-plus.hr

www.strukturnifondovi.hr

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća FRIGO PLUS d.o.o.