Rashladnici vode

Rashladnici vode (engl. Chillers) dio su Frigo Plus proizvodnog programa “Smart & Natural Cooling”. Uređaji se koriste za indirektno hlađenje što znači da hlade pomoćni medij za prijenos topline, koji se zatim dalje razvodi po objektu. Pomoćni medij za prijenos topline može biti voda ili mješavina vode i etilen glikola ili propilen glikola. Obzirom da je uređaj namijenjen za indirektno hlađenje, sve komponente rashladnog kruga ugrađene su u uređaj čime se dobiva kompaktna izvedba i pojednostavnjuje ugradnja. Radna tvar u uređajima je propan (R290), koja zbog svojih odličnih termodinamičkih svojstava omogućuje korištenje rashladnika vode u temperaturnom području od -35°C do 20°C. Mikroprocesor upravlja radom uređaja i optimira parametre u svrhu postizanja što veće učinkovitost uređaja.
Obratite se našem projektnom uredu za više informacija o našim rashladnicima vode!

Proizvodne linije rashladnika vode

Prema načinu hlađenja kondenzatora rashladnici vode podijeljeni su u dvije skupine:

  • zrakom hlađeni rashladnici vode
  • vodom hlađeni rashladnici vode

Zrakom hlađeni rashladnici vode imaju zračne mikrokanalne aluminijske kondenzatore uparene s ventilatorima.

Zrakom hlađeni rashladnici vode dijele se u tri podskupine prema rashladnom kapacitetu kojeg pokrivaju:

  1. MINI LINE – do 100 kW
  2. MODULAR – do 200 kW
  3. V-LINE – od 100 do 1000 kW
  1. MINI LINE je najmanja podskupina i proizvodi se isključivo u izvedbi s jednim kompresorom. Pogodna je za male rashladne kapacitete i odlikuje se malim dimenzijama, tihim radom, jednostavnošću i pouzdanošću.
  2. MODULAR podskupina je većih dimenzija što omogućuje ugradnju specijalne opreme kao što je integrirani izmjenjivač za Free cooling, 100% rekuperacija otpadne topline i desuperheater.
  3. V-LINE podskupina je prepoznatljiva po V izvedbi kondenzacijskih baterija. Velikom ponudom modela mogu se pokriti sve potrebe kupaca. Modeli s poluhermetičkim stapnim kompresorima mogu imati do četiri kompresora, a modeli s efikasnim vijčanim kompresorima do dva Također, moguće su specijalne izvedbe za povrat otpadne topline ili Free Cooling izvedbe. Napredno mikroprocesorsko upravljanje automatski upravlja i kontrolira radom uređaja, a uz dodatnu opremu moguće je daljinski nadzirati i upravljati radom uređaja.

Vodom hlađeni rashladnici vode

Rashladnici vode s vodenim kondenzatorima jednostavnijeg su izgleda jer se vodeni kondenzatori nalaze unutar uređaja. Kondenzatori su pločasti izmjenjivači topline, kompaktnih dimenzija i visokog koeficijenta prijelaza topline. Kondenzatori, a tako i isparivači, spojeni su na zajednički kolektor što smanjuje broj priključaka uređaja na svega dva para priključaka.

Vodom hlađeni rashladnici vode prvenstveno su namijenjeni za unutarnju ugradnju u strojarnicu. Pokrivaju širok raspon rashladnog učina, čak do 800 kW za standardne radne uvjete. Modeli uređaja mogu imati i do četiri poluhermetička kompresora čijim radom upravalja mikroprocesor.

Rashladne centrale

Rashladne centrale ili multikompresorski setovi najčešće se sastoje od više kompresora povezanih u paralelni rad. Opremljeni su usisnim kolektorima i sustavom za povrat ulja u kompresore te potrebnom elektronikom za rad uređaja. Rashladne centrale su privlačni uređaji zbog neugrađenih kondenzatora i isparivača. Takva izvedba omogućava ugradnju rashladnih centrala na mjesta koja ne zauzimaju koristan prostor, a na centralu je moguće spojiti više isparivača koji se nalaze u zasebnim prostorijama.

Rashladne centrale pokrivaju široki raspon rashladnog učina. Veliki broj mogućnosti izvedbe ovih uređaja čine ih primamljivim za komercijalno hlađenje.

Rashladne centrale mogu biti napravljene bez regulacije kapaciteta (on/off rad) te s regulacijom kapaciteta. Za stupnjevitu regulaciju kapaciteta ugrađuju se regulacijski ventili na kompresorske glave te ugrađena elektronika određuje način rada uređaja. Za precizniju regulaciju kapaciteta ugrađuje se frekvencijski pretvarač.

Za lakše pokretanje uređaja mogu se ugraditi ventili za rasterećeni start koji ne samo da olakšavaju pokretanje kompresora, nego i znatno umanjuju struju pokretanja kompresora čime se manje tereti električna mreža.

Kondenzacijska jedinica

Kondenzacijske jedinice

Općenito

Kondenzacijske jedinice su sklopni uređaji koji se sastoje od kompresora i kondenzatora. Kondenzator može biti hlađen zrakom ili vodom što bitno utječe na sam izgled uređaja te njegove dimenzije. Kondenzacijske jedinice izrađuju se u širokom rasponu rashladnih kapaciteta te se odlikuju svojom pouzdanošću i jednostavnošću korištenja.

Zrakom hlađene kondenzacijske jedinice

Zrakom hlađene kondenzacijske jedinice su prvenstveno namijenjene za vanjsku ugradnju. Mogu biti spojene na jedan ili više isparivača. Najčešće su namijenjene za sintetske radne tvari (HFC), ali mogu koristiti i prirodne radne tvari kao što je propan.

Od kompresora se nude hermetički scroll i poluhermetički klipni kompresori poznatih proizvođača. Može biti ugrađen jedan ili više kompresora (do maksimalno 4) te mogu biti spojeni u paralelni ili serijski spoj što ovisi o mjestu ugradnje uređaja. Kondenzatori su najčešće aluminijski mikrokanalni što smanjuje masu uređaja i punjenje radnom tvari.

Od ventilatora u ponudi su aksijalni ventilatori renomiranog proizvođača Ziehl Abegg. Preporučuju se ventilatori zadnje ZAplus generacije koji se odlikuju visokom učinkovitosti, visokim protokom zraka i niskom razinom buke, no u ponudi se nalaze i druge serije aksijalnih ventilatora istog proizvođača, ovisno o potrebama kupca.

Vodom hlađene kondenzacijske jedinice

Vodom hlađene kondenzacijske jedinice čini sklop kompresora i vodenog kondenzatora. Uređaji mogu biti i za vanjsku i za unutarnju ugradnju. Najčešće se koriste sintetske radne tvari (HFC), ali mogu biti konstruirane i za prirodne radne tvari kao što je propan.

vodom-hladjene-kondenzacijske-jedinice

Dostupan je veliki asortiman kompresora kao i kod zrakom hlađenih kondenzacijskih jedinica. Za vodeni kondenzator koriste se pločasti izmjenjivači topline čije su osnovne karakteristike kompaktne dimenzije, visoki koeficijent prijelaza topline te mali pad tlaka. Moguća je ugradnja troputnog ventila za regulaciju rada vodenog kondenzatora čime se osigurava siguran i pravilan rad uređaja.

rashladni agregati

Rashladni agregati

Rashladni agregati odlikuju se malim dimenzijama, jednostavnošću i praktičnošću. Sastoje se od hermetičkog kompresora i kondenzatora te se na mjestu ugradnje spajaju na isparivač. Namijenjeni su za male rashladne kapacitete te koriste tradicionalne radne tvari (HFC).

U ponudi se nalazi veliki izbor hermetičkih kompresora raznih proizvođača. Također, na izbor su i razne dimenzije kondenzatorskog sklopa. Za kondenzator se koriste zračni cijevni izmjenjivači presvučeni s aluminijskim lamelama.