Rashladnici vode (engl. Chillers) dio su Frigo Plus proizvodnog programa “Smart & Natural Cooling”. Uređaji se koriste za indirektno hlađenje što znači da hlade pomoćni medij za prijenos topline, koji se zatim dalje razvodi po objektu. Pomoćni medij za prijenos topline može biti voda ili mješavina vode i etilen glikola ili propilen glikola. Obzirom da je uređaj namijenjen za indirektno hlađenje, sve komponente rashladnog kruga ugrađene su u uređaj čime se dobiva kompaktna izvedba i pojednostavnjuje ugradnja. Radna tvar u uređajima je propan (R290), koja zbog svojih odličnih termodinamičkih svojstava omogućuje korištenje rashladnika vode u temperaturnom području od -35°C do 20°C. Mikroprocesor upravlja radom uređaja i optimira parametre u svrhu postizanja što veće učinkovitost uređaja.
Obratite se našem projektnom uredu za više informacija o našim rashladnicima vode!

Proizvodne linije rashladnika vode

Prema načinu hlađenja kondenzatora rashladnici vode podijeljeni su u dvije skupine:

  • zrakom hlađeni rashladnici vode
  • vodom hlađeni rashladnici vode

Zrakom hlađeni rashladnici vode imaju zračne mikrokanalne aluminijske kondenzatore uparene s ventilatorima.

Zrakom hlađeni rashladnici vode dijele se u tri podskupine prema rashladnom kapacitetu kojeg pokrivaju:

  1. MINI LINE – do 100 kW
  2. MODULAR – do 200 kW
  3. V-LINE – od 100 do 1000 kW
  1. MINI LINE je najmanja podskupina i proizvodi se isključivo u izvedbi s jednim kompresorom. Pogodna je za male rashladne kapacitete i odlikuje se malim dimenzijama, tihim radom, jednostavnošću i pouzdanošću.
  2. MODULAR podskupina je većih dimenzija što omogućuje ugradnju specijalne opreme kao što je integrirani izmjenjivač za Free cooling, 100% rekuperacija otpadne topline i desuperheater.
  3. V-LINE podskupina je prepoznatljiva po V izvedbi kondenzacijskih baterija. Velikom ponudom modela mogu se pokriti sve potrebe kupaca. Modeli s poluhermetičkim stapnim kompresorima mogu imati do četiri kompresora, a modeli s efikasnim vijčanim kompresorima do dva Također, moguće su specijalne izvedbe za povrat otpadne topline ili Free Cooling izvedbe. Napredno mikroprocesorsko upravljanje automatski upravlja i kontrolira radom uređaja, a uz dodatnu opremu moguće je daljinski nadzirati i upravljati radom uređaja.

Vodom hlađeni rashladnici vode

Rashladnici vode s vodenim kondenzatorima jednostavnijeg su izgleda jer se vodeni kondenzatori nalaze unutar uređaja. Kondenzatori su pločasti izmjenjivači topline, kompaktnih dimenzija i visokog koeficijenta prijelaza topline. Kondenzatori, a tako i isparivači, spojeni su na zajednički kolektor što smanjuje broj priključaka uređaja na svega dva para priključaka.

Vodom hlađeni rashladnici vode prvenstveno su namijenjeni za unutarnju ugradnju u strojarnicu. Pokrivaju širok raspon rashladnog učina, čak do 800 kW za standardne radne uvjete. Modeli uređaja mogu imati i do četiri poluhermetička kompresora čijim radom upravalja mikroprocesor.