Proizvodnja rashladnih uređaja

Frigo Plus je više od 15 godina prisutan na lokalnom i regionalnom tržištu kao proizvođač rashladnih uređaja za komercijalno i industrijsko hlađenje. U pojedinim tržišnim segmentima Frigo Plus je apsolutni lider, a u ostalim ima značajan tržišni udjel.

Frigo Plus posjeduje vlastitu tehnologiju izrade limenih kućišta, atestiranu tehnologiju zavarivanja, lemljenja i savijanja cijevi (PED 97/23/EC), vlastitu radionicu za izradu elektroenergetskih i upravljačkih ormara te modernu ispitnu stanicu za provjeru kvalitete svih proizvedenih uređaja.

Tradicionalni rashladni uređaji s HFC kao radnom tvari

Proizvodi Frigo Plus-a pokrivaju širok spektar rashladnih uređaja s direktnom ekspanzijom radne tvari od tradicionalnih otvorenih kondenzacijskih jedinica, preko modularnih kondenzacijskih jedinica s jednim kompresorom u zatvorenom limenom kućištu za vanjsku ugradnju, pa sve do multikompresorskih rashladnih centrala bez ugrađenog kondenzatora za ugradnju u strojarnicu (RACK-s) i s ugrađenim kondenzatorom za vanjsku ugradnju. Ovakve vrste proizvoda dostupne su za rad s većinom dostupnih HFC radnih medija.

Moderni rashladni uređaji s prirodnim radnim tvarima (SMART & NATURAL COOLING)

Dugoročni cilj Frigo Plus-a je da svi proizvodi za sve aplikacije trebaju biti dostupni i u verziji s prirodnim radnim medijima (NATURAL) te s vrhunskim energetski najučinkovitijim komponentama i optimalnim mikroprocesorskim upravljanjem (SMART). Svi proizvodi moraju imati visoke razrede energetske učinkovitosti. Energetska učinkovitost mora biti visoka pri punom ali i pri djelomičnom (parcijalnom) opterećenju.

Rashladni uređaji s direktnom ekspanzijom radne tvari koriste prirodni radni medij CO2 (R744). Frigo Plus proizvodi multikompresorske setove (RACK-s) u podkritičnom (subkritičnom) načinu rada s ugrađenim kaskadnim kondenzatorom koji može biti s direktnom ekspanzijom neke druge radne tvari ili hlađen mješavinom vode i glikola.

Rashladni uređaji s indirektnim hlađenjem koriste propan (R290) kao radnu tvar. Ovi uređaji hlade vodu ili mješavinu glikola i vode (engl. Chillers) te mogu imati zrakom ili vodom hlađeni kondenzator. Propan (R290) je prirodni radni medij u rashladnoj tehnici koji ima odlične termodinamičke karakteristike i omogućava širok spektar temperaturnih režima na koje možemo ohladiti mješavinu vode i glikola od -35°C do +20°C.

Frigo Plus propanski (R290) rashladnici vode (engl. Chillers) mogu raditi u kaskadnom sustavu sa subkritičnim CO2 multikompresorskim centralama čime dobivamo najmodernija dugoročno ekološki prihvatljiva rješenja, koja su u isto vrijeme energetski visokoefikasna. U punom smislu riječi: SMART & NATURAL COOLING.