Izgradnja i opremanje proizvodnog pogona poduzeća FRIGO PLUS d.o.o. s ciljem povećanja tržišnog udjela i konkurentnosti

Poduzeće Frigo Plus d.o.o. ulaže u izgradnju novog poslovnog objekta i nabavu nove opreme. Cilj projekta je postizanje održivog rasta i razvoja tvrtke, a koji će nadalje rezultirati rastom proizvodnje. Projektom su otvorena  nova radna mjesta.

DOKUMENTACIJA O NABAVI – FINANCIRANO IZ ESIF-a br.KK.03.2.1.05.0066

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PROIZVODNOG POGONA U SOBLINCU, SESVETE, K.Č. 3590/1 K.O. ŠAŠINOVEC
CPV oznaka: 45000000-7 Gradnja

Početak nabave: 20.09.2017.
Završetak nabave: 12.10.2017. do 12:00

Obavijest o nabavi - IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PROIZVODNOG POGONA

Dokumentacija o nabavi:
DON - IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PROIZVODNOG POGONA
TROŠKOVNIK

 

 

NABAVA SKLADIŠNE I TRANSPORTNE OPREME

CPV oznaka: 42965100-9 Sustav za upravljanje skladištem

Početak nabave: 18.04.2018.
Završetak nabave: 10.05.2018. do 12:00

Obavijest o nabavi - SKLADIŠNA I TRANSPORTNA OPREMA

DON – SKLADIŠNA I TRANSPORTNA OPREMA

 

 

NABAVA JEDNOGREDNE MOSNE DIZALICE

CPV oznaka:42414500-6 Mosne dizalice

Početak nabave: 09.05.2018.
Završetak nabave: 29.05.2018. do 12:00

Obavijest o nabavi - JEDNOGREDNA MOSNA DIZALICA

DON - JEDNOGREDNA MOSNA DIZALICA

 

 

NABAVA SUSTAVA ZA ISPITIVANJE I ATESTIRANJE VLASTITIH PROIZVODA

CPV oznaka: 38540000-2 Strojevi i aparati za ispitivanje i mjerenje

Početak nabave: 28.09.2018.
Završetak nabave: 18.10.2018. do 12:00

Obavijest o nabavi - SUSTAV ZA ISPITIVANJE I ATESTIRANJE VLASTITIH PROIZVODA

DON – SUSTAV ZA ISPITIVANJE I ATESTIRANJE VLASTITIH PROIZVODA

 

 

NABAVA POSTROJENJA ZA RAZVOJ CO2 JEDINICA

CPV oznaka: 38540000-2 Strojevi i aparati za ispitivanje i mjerenje

Početak nabave: 28.09.2018.
Završetak nabave: 18.10.2018. do 12:00

Obavijest o nabavi - POSTROJENJE ZA RAZVOJ CO2 JEDINICA

DON – POSTROJENJE ZA RAZVOJ CO2 JEDINICA

Kontakt osoba: Toni Grubišić, dipl.ing.