Kondenzacijska jedinica

Općenito

Kondenzacijske jedinice su sklopni uređaji koji se sastoje od kompresora i kondenzatora. Kondenzator može biti hlađen zrakom ili vodom što bitno utječe na sam izgled uređaja te njegove dimenzije. Kondenzacijske jedinice izrađuju se u širokom rasponu rashladnih kapaciteta te se odlikuju svojom pouzdanošću i jednostavnošću korištenja.

Zrakom hlađene kondenzacijske jedinice

Zrakom hlađene kondenzacijske jedinice su prvenstveno namijenjene za vanjsku ugradnju. Mogu biti spojene na jedan ili više isparivača. Najčešće su namijenjene za sintetske radne tvari (HFC), ali mogu koristiti i prirodne radne tvari kao što je propan.

Od kompresora se nude hermetički scroll i poluhermetički klipni kompresori poznatih proizvođača. Može biti ugrađen jedan ili više kompresora (do maksimalno 4) te mogu biti spojeni u paralelni ili serijski spoj što ovisi o mjestu ugradnje uređaja. Kondenzatori su najčešće aluminijski mikrokanalni što smanjuje masu uređaja i punjenje radnom tvari.

Od ventilatora u ponudi su aksijalni ventilatori renomiranog proizvođača Ziehl Abegg. Preporučuju se ventilatori zadnje ZAplus generacije koji se odlikuju visokom učinkovitosti, visokim protokom zraka i niskom razinom buke, no u ponudi se nalaze i druge serije aksijalnih ventilatora istog proizvođača, ovisno o potrebama kupca.

Vodom hlađene kondenzacijske jedinice

Vodom hlađene kondenzacijske jedinice čini sklop kompresora i vodenog kondenzatora. Uređaji mogu biti i za vanjsku i za unutarnju ugradnju. Najčešće se koriste sintetske radne tvari (HFC), ali mogu biti konstruirane i za prirodne radne tvari kao što je propan.

vodom-hladjene-kondenzacijske-jedinice

Dostupan je veliki asortiman kompresora kao i kod zrakom hlađenih kondenzacijskih jedinica. Za vodeni kondenzator koriste se pločasti izmjenjivači topline čije su osnovne karakteristike kompaktne dimenzije, visoki koeficijent prijelaza topline te mali pad tlaka. Moguća je ugradnja troputnog ventila za regulaciju rada vodenog kondenzatora čime se osigurava siguran i pravilan rad uređaja.