Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta - Istraživanje i razvoj dizalice topline zrak-voda s prirodnom rashladnom radnom tvari i naprednim sustavom otapanja isparivača

Kratki opis projekta - Dana 07.01.2021., poduzeće FRIGO PLUS d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „ Istraživanje i razvoj dizalice topline zrak-voda s prirodnom rashladnom radnom tvari i naprednim sustavom otapanja isparivača“. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Cilj projekta je istražiti i razviti ekonomski i energetski konkurentnu dizalicu topline s naprednim sustavom otapanja isparivača koja omogućuje energetske uštede u odnosu na konvencionalne sustave izvora grijanja te direktno i indirektno omogućava smanjenje emisija stakleničkih plinova.

Ciljane skupine projekta su zaposlenici društva, klijenti, partneri i dobavljači.

Očekivani rezultati projekta su:

  1. Poboljšana inovativnost hrvatskog gospodarstva i ostvarena suradnja između gospodarstva i znanstveno istraživačkog sektora
  2. Uveden novi proizvod na tržište, izrađena studija izvedivosti te osigurano intelektualno vlasništvo

Korisnik: FRIGO PLUS d.o.o., Soblinec

Partner: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Referentni broj projekta: KK.01.2.1.02.0132

Ukupna vrijednost projekta: 1.946.806,88 €

Prihvatljivi troškovi projekta:  1.777.287,36 €

Iznos odobrene EU potpore: 1.270.098,62 €

Razdoblje provedbe projekta:  17.11.2020. -  30.09.2023.

Kontakt osoba za više informacija – Toni Grubišić, toni.grubisic@frigo-plus.hr

Više na: https://www.ecodt.org/

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća  FRIGO PLUS d.o.o.