Usluga razrade projekta od nastanka ideje do puštanja u pogon

Za Frigo Plus INŽENJERING podrazumijeva kompletnu uslugu razrade projekta od trenutka nastanka ideje preko realizacije do puštanja u rad i predaje na korištenje investitoru kompletnog rashladnog postrojenja.

Moderna rashladna postrojenja zahtijevaju visok stupanj stručnog inženjerskog znanja, iskustva u montaži ovakvih postrojenja, te dobro poznavanje zakonskih propisa na lokalnom i EU nivou.

Investitor rashladnog postrojenja dobiti će svu potrebnu pomoć Frigo Plusa prilikom analize i odabira potrebne tehnologije hlađenja, vodeći računa o ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I EKOLOŠKOJ PRIHVATLJIVOSTI.

Energetska učinkovitost i ekološka prihvatljivost propisana je nizom EU i lokalnih zakona te normi.

Nakon pravilnog odabira tehnologije rashladnog postrojenja slijedi izrada idejnog, a potom i detaljnog izvedbenog projekta. U fazi projektiranja odabiremo tehnička rješenja i opremu koja udovoljava visokim kriterijima kvalitete, energetske učinkovitosti i ekološke prihvatljivosti.

Detaljno razrađen izvedbeni projekt je preduvjet za uspješnu i kvalitetnu montažu rashladne opreme. Montažerski tim Frigo Plusa iznimno je iskusan, a iza sebe ima brojne reference. Montažerski tim je sastavljen od vrhunskih profesionalaca koji imaju sve potrebne ateste potrebne za ugradnju specifične opreme, zavarivanje i lemljenje cijevi, te rukovanje s raznim tradicionalnim i prirodnim rashladnim radnim medijima.

Stručno puštanje u pogon, dovođenje rashladnog sustava u projektom i tehnologijom predviđene radne i temperaturne režime, te obuka i predavanje sustava na korištenje investitoru krajnji je cilj INŽINJERINGA Frigo Plusa.

Komercijalno hlađenje

Commercial refrigerators

Komercijalno hlađenje predstavlja važan dio ukupnog sektora rashladne tehnike. Ovaj segment iznimno je važan za Frigo Plus, jer je godinama lider u ovom području. Nove tehnologije i tehnička poboljšanja bili su zaslužni za veliki uspjeh u prošlosti. Izazovi budućnosti su ekološki prihvatljiva i energetski učinkovita postrojenja, a iskustvo i inovativnost Frigo Plus tima jamče učvršćivanje liderske pozicije u ovom području.

Komercijalno hlađenje uključuje proizvodnju manjih rashladnih komora te isporuku, ugradnju i održavanje rashladnih vitrina, hladnjaka i zamrzivača u prodavaonicama prehrambenih proizvoda. S trgovačkim lancima, a i s manjim pojedinačnim trgovačkim poduzećima sklapamo ugovore o ugradnji, održavanju i servisiranju rashladnih uređaja u prodavaonicama. U suradnji s proizvođačima rashladnih vitrina svojim kupcima nudimo optimalan izbor trgovačke rashladne opreme.

Također, ugrađujemo računalne nadzorne sustave koji preko internetske veze omogućuju pristup, optimalno upravljanje i praćenje parametara rashladnih sustava. Daljinski nadzorni sustavi osim bilježenja parametara omogućuju i prijem dnevnih obavijesti o kvarovima ili nedozvoljenim odstupanjima parametara rashladnih sustava. Time je omogućeno ranije otkrivanje pogreški te smanjenje troškova servisiranja.

Hlađena skladišta - pozitivni temperaturni režimi

warehouse

Skladišta ovakve vrste namijenjena su skladištenju prehrambenih proizvoda za potrebe proizvođača, prerađivača, distributera i trgovačkih centara. U takva skladišta ugrađujemo najsuvremeniju opremu prilagođenu zahtjevima kupca, koja osigurava:

  • Optimalno mjerenje i regulaciju temperature i vlage
  • Odgovarajući broj izmjena zraka
  • Prozračnost skladišnog prostora
  • Očuvanje potrebne vlažnosti proizvoda
  • Prilagođavanje logističkim zahtjevima objekta (transportne rute, ambalaža, regalni sustavi)

Hlađena skladišta - negativni temperaturni režim

Commercial refrigerators

Skladišta za zamrznutu robu rade u negativnom temperaturnom režimu i namijenjena su skladištenju proizvoda na duže vremenske periode. U većini slučaja to su rashladne komore s ugrađenim regalnim sustavima koji osiguravaju maksimalnu iskorištenost prostora te funkcionalnu i preglednu manipulaciju robom.

Kod komora za skladištenje zamrznutih proizvoda, osim odgovarajućeg rashladnog sustava, bitno je i kvalitetno izvođenje izolacije s naglaskom:

  • Na sprječavanje toplinskih mostova
  • Na parnu branu
  • Na pravi izbor hladioničkih vrata
  • Na grijanje kritičnih elemenata (vrata, ispusti kondenzata itd.).

Logistički centri

Hranjiva vrijednost prehrambenih proizvoda uvelike ovisi o načinu skladištenja proizvoda na putu do krajnjeg korisnika. Na tom putu vrlo značajnu ulogu imaju rashladni sustavi koji se brinu za održavanje točno određene temperature u logističkim centrima za distribuciju ohlađene i smrznute hrane.

Frigo Plus d.o.o. vam omogućava usluge stručnog savjetovanja prilikom odabira i ugradnje rashladnih sustava. Poštivanje zakonskih normi u pogledu korištenja rashladnih medija i energetske učinkovitosti su imperativ za Frigo Plus. Na takav način odabrani sustav je jamstvo ispravnosti rada sustava, kao i kvalitete skladištenja hrane u distribuciji.

Hlađenje u industriji mesa

Meat refrigeration

Visoki zahtjevi za kvalitetom namirnica i strogi veterinarski uvjeti nalažu ugradnju kvalitetnih rashladnih uređaja. Naše pravilo i smjernice jesu, ­izabrati i pravilno ugraditi odgovarajući sustav hlađenja koji omogućava zadane tehnološke parametre, čime se održava kvaliteta mesa i mesnih prerađevina.

Hlađenje u industriji ribe

Fish refrigeration

Visoki zahtjevi za kvalitetom ribe i ribljih prerađevina te strogi veterinarski uvjeti nalažu ugradnju kvalitetnih rashladnih uređaja. Naše pravilo i cilj su ­ izabrati i pravilno ugraditi odgovarajući sustav hlađenja koji omogućava zadane tehnološke parametre, čime se održava kvaliteta ribe i ribljih prerađevina.

Hlađenje u pekarstvu i slastičarstvu

Bakery refrigeration

Rashladni sustavi u pekarstvu i slastičarstvu omogućavaju postizanje bolje kvalitete pekarskih proizvoda i produljuju vrijeme čuvanja proizvoda što pozitivno utječe na prodaju i kvalitetu konačnih proizvoda. Nudimo vam veliki izbor rashladnih sustava za sva temperaturna područja s regulacijom vlage.

Hlađenje u preradi mliječnih proizvoda

Milk refrigeration

Učinkovitost proizvodnje mliječnih proizvoda ovisi o pravilno odabranom rashladnom sustavu. Uporaba odgovarajućih rashladnih sustava omogućava optimalnu rashladnu snagu i željenu temperaturu rashladne vode i finalnog proizvoda u svakom trenutku. Ova tehnologija vrlo često zahtijeva ugradnju banki leda koji dodatno povećavaju energetsku učinkovitost čitavog sustava hlađenja.

Tuneli za brzo smrzavanje (protočni i šaržni tuneli)

Flow and batch tunnels

Suvremeni način prerade svježih prehrambenih proizvoda zahtijeva i duboko zamrzavanje. Tunele za duboko zamrzavanje izrađujemo kao samostalne jedinice ili u sklopu cijele hladnjače. Izrada tunela je specifična i ovisi o vrsti hrane koja se zamrzava. Tuneli su različitih kapaciteta i dimenzija, a ovisno o vašim potrebama, prilagođeni su vrsti, količini i vremenu zamrzavanja.

Hlađenje u tehnološkim procesima

Technological process cooling

Ugradnjom rashladnih sustava, rashladnih tornjeva ili isparivačkih kondenzatora, osiguravamo učinkovito hlađenje rashladnih medija na različitim temperaturnim režimima. Sustavi koje ugrađujemo optimalno troše energiju, tiho rade i niskih su eksploatacijskih troškova.