PROJEKT SUFINANCIRAN IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA

Jačanje tržišne pozicije i povećanje tržišnog udjela tvrtke na tržištu zapadne i sjeverne Europe

Dokumentacija o nabavi – financirano iz ESIF-a br. KK.03.2.1.07.0031

Ciljevi ovog projekta bio je jačanje tržišne pozicije i povećanje tržišnog udjela tvrtke Frigo Plus d.o.o. na tržištu zapadne i sjeverne Europe. Ovim projektom postigao se porast broja kontakata i potpisanih ugovora na tržištu zapadne i sjeverne Europe što je u konačnici dovelo do porasta izvoza i ukupnog prihoda tvrtke. Sudjelovanjem na sajmu „CHILLVENTA 2018“ u Njemačkoj poduzeće je dobilo brojne direktne kontakte sa svim važnijim akterima na EU tržištu u sektoru rashladne tehnike. Na istom je sajmu Frigo Plus izložio svoje „Rashladnike tekućine“ i „Dizalice Topline“.